L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Cursos de català a Carme

27 de September de 2018 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

Cursos de català a Carme 

C1 (antic nivell C), els divendres, de 18.15 h a 19.45 h. Preu: 135 €.

C2 (antic nivell D), els divendres, de 19.45 h a 21.30 h. Preu: 200 €. 

Inici: 5 d’octubre. Acabament: 3 de maig.

 Inscripcions: Ajuntament de Carme o aplecaplec@gmail.com.