L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

I Dictat en català d'Òdena

23 de September de 2018 | Autor:
Dissabte 6 d'octubre
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

El dissabte 6 d'octubre  a les 10h se celebrarà el I Dictat en català d'Òdena, organitzat per l'Ajuntament d'Òdena i l'APLEC. Hi haurà dues categories: joves i adults. En la categoria de joves hi poden participar nois i noies de 12 a 16 anys, i en la categoria d'adults, persones més grans de 16 anys. L'organització triarà un text de 200 mots aproximadament per a la categoria d'adults, i un de 150 mots aproximadament per a la categoria de joves. Es mantindrà en secret fins al moment de dictar-lo.

Premis
1r premi (adults): 120 euros
2n premi (adults): 100 euros
.
1r premi (joves): 120 euros
2n premi (joves): 100


Inscripció: Del 12 al 26 de setembre a l'Ajuntament d'Òdena (de dilluns a divendres de 8 a 15 h) o enviant un correu electrònic a l'dreça: regordosabp@odena.cat amb les següents dades: Nom i cognoms, data de naixement i telèfon.