L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Cursos d'«Introducció a l’OIEC» i «Introducció a la GIEC» a l'APTIC!

11 de October de 2017 | Autor:
L'APLEC participa en la formació de l'APTIC.
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

El corpus normatiu de la llengua catalana s’ha actualitzat recentment de manera remarcable amb la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC i OIEC, respectivament). És imprescindible, doncs, que els professionals de la llengua es posin al dia pel que fa a les novetats ortogràfiques i gramaticals, i més tenint en compte que els continguts s’han ampliat considerablement.

L’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (l’APTIC) ofereix als seus socis aquest mes d’octubre els cursos «Introducció a la GIEC» i «Introducció a l’OIEC», en què s’exposaran, d’una manera esquemàtica però alhora exhaustiva, els punts més importants de totes dues obres. I l’APLEC hi ha participat. Albert Soler Dalmases en serà el professor! 

Ahir 10 d’octubre a la tarda va tenir lloc la primera sessió, sobre l’OIEC, en què es van tractar les novetats a partir de cinc blocs bàsics: prefixació, composició, accentuació, ús de la dièresi i apostrofació.

El proper 17 d’octubre l’Albert parlarà de la GIEC. S’explicarà breument com s’ha concebut l’obra i quina terminologia s’hi empra (informació indispensable per poder-ne treure el màxim profit), es comentaran les principals qüestions gramaticals que han estat acceptades o rebutjades, també a partir de diversos blocs: preposicions, pronoms febles, lèxic, temps verbals, etc.

Al Twitter de l’APTIC en van fer un bon seguiment.