L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

V Dictat en català a Igualada el 22 d'abril de 2017

30 de March de 2017 | Autor:
Inscripció gratuïta http://aplecaplec.blogspot.com.es/
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

V DICTAT EN CATALÀ A IGUALADA

Bases del concurs 

 1. Lloc, data i horaris. Es convoca la cinquena edició del Dictat en Català a Igualada, que tindrà lloc a l’Espai Cívic Centre (Trinitat, 12) el 22 d’abril del 2017, a les 10 del matí (categoria d’adults) i a les 11 del matí (categoria de joves). 
 1. Organització. El V Dictat en Català a Igualada està organitzat per l’APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana), amb el suport del Departament de Promoció Cultural i Comerç de l’Ajuntament d’Igualada. 
 1. Categories. S’estableixen dues categories: joves i adults. En la categoria de joves hi poden participar nois i noies de 12 a 16 anys, i en la categoria d’adults, persones més grans de 16 anys. 
 1. Inscripció. Per inscriure’s al Dictat en la categoria d’adults, cal emplenar el formulari corresponent que es troba a http://www.aplec-igualada.cat, a l’apartat Notícies. Per inscriure-s’hi en la categoria de joves, cal que l’institut o escola passi una llista a l’APLEC amb el nom dels alumnes seleccionats per participar-hi. La inscripció és gratuïta. Període d’inscripcions: del 3 al 20 d’abril. 
 1. Text. L’organització triarà un text de 200 mots aproximadament per a la categoria d’adults, i un de 150 mots aproximadament per a la categoria de joves. Es mantindrà en secret fins al moment de dictar-lo. 
 1. Dictat. La persona que dicti el text, en primer lloc el llegirà sencer en veu alta; a continuació, el dictarà frase per frase tres vegades amb els signes de puntuació. Finalment, el tornarà a llegir tot sencer. En aquesta edició, també es dictaran deu paraules aïllades, de les quals es donarà la definició, per completar la prova. Seguidament, els participants hauran de lliurar el full als organitzadors de l’acte. 
 1. Correcció. A l’hora de corregir, es tindrà en compte tota errada d’escriptura (lletres o paraules canviades o desfigurades, manca de lletres o de mots, errors en la comprensió, etc.) i d’ortografia (incloent-hi puntuació, accents, dièresis, apòstrofs, guions, majúscules i minúscules, etc.), seguint les normes establertes per l’Institut d’Estudis Catalans. 
 1. Premis. Hi haurà 3 premis per categoria, que es concediran a les persones que hagin comès menys errors en primer, segon i tercer lloc. En cas d’empat, es tindrà en compte el nombre d’errades greus que hagin comès les persones que estiguin en aquesta situació.
 • 1r premi (adults): una estada d’un cap de setmana per a dues persones en un indret de Catalunya.
 • 2n premi (adults): un lot de llibres.
 • 3r premi (adults): quatre exemplars de la revista Llengua Nacional.
 • 1r premi (joves): un val per a tres persones per al rocòdrom Ingravita.
 • 2n premi (joves): un lot de llibres.
 • 3r premi (joves): un joc de taula. 
 1. Resultats i lliurament de premis. Els resultats es faran públics el mateix dia 22 d’abril, a la 1 del migdia, i seguidament es repartiran els premis. Es podrà demanar la revisió dels resultats del 24 al 28 d’abril adreçant un correu electrònic a l’organització: aplecaplec@gmail.com
 1. Acceptació de les bases. S’entén que en el moment de fer la inscripció s’accepten les bases del
  V Dictat en Català a Igualada. L’organització resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases.