L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Lingüistes forenses: els detectius de les paraules

24 de October de 2014 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

El passat divendres, 17 d’octubre, la Biblioteca Central d’Igualada va acollir la conferència «Lingüistes forenses: els detectius de les paraules», a càrrec de Jordi Cicres i Sheila Queralt, membres del ForensicLab-IULA, organitzada per l’APLEC.

Els conferenciants van explicar les principals tasques que duen a terme, totes centrades en l’anàlisi de textos, orals o escrits, per extreure’n informació que pugui ser útil per a una investigació judicial. Els casos principals en què es demana un pèrit lingüista són els d’atribució d’autoria de textos, és a dir, determinar qui hauria pogut escriure un text anònim a partir de trets lingüístics significatius. També es dediquen a identificar possibles plagis, literaris o de patents, a més de resoldre casos d’ambigüitat (per exemple, en pòlisses d’assegurança).

Finalment van posar exemples concrets de casos judicials que el ForensicLab ha ajudat a resoldre, com ara el famós judici a Óscar Sánchez, que va ser empresonat a Itàlia per la seva semblança amb un capo de la màfia. El cas es va resoldre quan els pèrits lingüistes van demostrar, a partir de l’anàlisi de gravacions telefòniques, que era impossible que fossin la mateixa persona.