L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana

02 de June de 2014 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

El passat 31 de maig, Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, va impartir, a la sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada, el IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana, centrat en les obres de referència general, especialment de l’àmbit de la correcció, la traducció i la redacció de textos, amb el títol «Quant tenim un dubte, quina obra podem consultar amb garanties?».

El conferenciant va començar l’exposició definint què són les obres de referència, quines es poden considerar de referència general i per a què serveixen. Tot seguit, va enumerar i explicar detalladament els trets que permeten determinar si una obra pot ser considerada de referència general sense necessitat d’haver-la llegida, entre els quals podem destacar la cura amb què s’ha elaborat aquella obra (si és exhaustiva, conté índexs i il·lustracions, la informació està disposada d’una manera entenedora i amb una tipografia adequada...), el prestigi dels autors i de les editorials, i l’accessibilitat (és penjada a Internet, és inclosa en els catàlegs de les biblioteques més importants, no és gaire cara...).

Una vegada més, Josep M. Mestres va oferir a Igualada una lliçó magistral sobre una qüestió poc o gens estudiada, d’una manera amena però rigorosa. Li agraïm de nou la seva amabilitat i la seva col·laboració.