L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Visita a l’Institut d’Estudis Catalans

25 de April de 2014 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

La vigília de Sant Jordi, els alumnes del curs de nivell B de Carme van visitar l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). En primer lloc, en Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va exposar succintament què és l’IEC i de quines seccions es compon, i, tot seguit, va comentar els recursos lingüístics (obres lexicogràfiques, gramaticals, de toponímia, de dialectologia...) que la institució posa a l’abast del públic, principalment a través d’Internet. En segon lloc, el mateix Josep M. Mestres va explicar la història i les característiques de l’edifici principal de la institució, la Casa de Convalescència, al carrer del Carme, 47, de Barcelona.

Tots els assistents van coincidir a valorar molt positivament aquesta experiència, atesa la bellesa de molts dels racons de la seu principal de l’IEC, i, sobretot, l’amabilitat i les explicacions amenes d’en Josep M. Mestres. Moltes gràcies per tot!