L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Visita de l'APLEC als centres de recerca de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra

14 de February de 2014 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

Avui l’APLEC ha visitat diversos centres de recerca de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies a les explicacions dels investigadors que hi treballen, hem pogut conèixer de ben a prop el Laboratori de Lingüística Forense, que desenvolupa activitats formatives i de recerca en lingüística forense, i de servei en peritatge lingüístic amb finalitats forenses; l’Observatori de Neologia, que recull, analitza i difon els neologismes en català i castellà dels mitjans de comunicació escrits i orals, i el Laboratori de Tecnologies Lingüístiques, que, entre molts altres projectes, s’ocupa del reSOLC-mitjansCAT, un recurs en línia per resoldre consultes sobre la pronúncia adequada de paraules del lèxic comú, de terminologia específica, de noms propis i de manlleus.

Agraïm sincerament a la Janet DeCesaris, el Jordi Cicres, la Núria Gavaldà, la Montse Marquina, la Sheila Queralt, l’Elisabet Llopart i el Lluís de Yzaguirre el temps que ens han dedicat i la seva amabilitat, i esperem que ben aviat cristal·litzi la proposta de col·laboració perquè puguin venir a Igualada a donar a conèixer la tasca que duen a terme.