L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Mercat de Lletres d’Igualada

26 de September de 2013 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

El dissabte 21 de setembre, en el marc de la segona edició del Mercat de Lletres d’Igualada, va tenir lloc la xerrada «Les llengües a Catalunya: on som i on podem anar?», organitzada per l’APLEC.

L’encarregat de conduir la ponència, el sociolingüista i professor titular de la UB Francesc Xavier Vila, va esbossar un retrat acurat sobre l’estat de la qüestió en termes lingüístics, després d’haver explicat a bastament les diferents possibilitats de tipus d’estat, des d’una perspectiva més aviat històrica. 

Amb paraules de Vila, «les llengües necessiten un estat propi o propici», i, en aquest sentit, el conferenciant va valorar els diversos intents d’anorrear la llengua catalana a través, fins i tot, d’una proposta de reforma de llei educativa, coneguda com la «llei Wert», com una provocació més perquè aquest estat propici s’allunyi de la nostra realitat.

Per finalitzar la conferència, Vila va explicar amb detall les dades actuals sobre l’estat vital de la nostra llengua en diversos contextos comunicatius, parant especial atenció als casos en què la llengua catalana està retrocedint, i posà com a exemple la ja ancestral frase «És molt lleig», la qual ha estat desplaçada, entre els adolescents, per la castellanitzada «És molt feo».

La ponència va acabar amb un torn de preguntes centrades en el futur de la nostra llengua, cosa que va palesar que aquesta continua sent una qüestió que preocupa els catalanoparlants.