L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Se’m cau al terra (el català!)

27 de September de 2011 | Autor:
ElSingular.cat
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

http://www.elsingular.cat/cat/notices/2011/09/se_m_cau_al_terra_el_catala_74405.php