L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Gran Enciclopèdia Catalana

10 de November de 2015 | Autor:
El Periódico
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/gran-enciclopedia-catalana-4576502