L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

‘N’hi ha que haver-hi’ més hores de castellà

17 de June de 2014 | Autor:
Vilaweb
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

http://www.vilaweb.cat/mailobert/4198254/nhi-haver-hores-castella.html