L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

L'APLEC fa 5 anys

26 de January de 2018 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

Fa aproximadament cinc anys, començava de manera oficial una aventura insòlita a Igualada: el 31 d’agost del 2012 tenia lloc a l’Escola de Música l’assemblea de constitució de l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu general de dur a terme tota mena d’activitats per promoure la llengua catalana. Més concretament, l’associació naixia amb la intenció de donar continuïtat als cursos específics de català que s’havien fet a Igualada gràcies al suport primerament de l’acadèmia d’idiomes Anoia Lingua i posteriorment d’Òmnium Cultural Anoia. I va ser la voluntat i la perseverança d’alguns alumnes d’aquests cursos inicials el que donà l’impuls definitiu a aquest nou projecte.

Els primers passos de l’Associació van anar encaminats a establir vincles i col·laborar amb altres entitats i organismes amb el mateix àmbit d’actuació que l’APLEC, és a dir, la promoció de la llengua catalana. D’aquí van sorgir els lligams amb l’Ajuntament d’Igualada, a través de la regidoria de cultura (participació en el Mercat de Lletres des de la primera edició, organització dels dictats a Igualada...), amb la llibreria Llegim...? (venda de llibres sobre llengua catalana per Sant Jordi el 2013, participació en les diferents edicions del Corraló dels Llibres Oblidats...) i amb la Generalitat de Catalunya (inclusió de l’APLEC al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana...). Més endavant, la llista d’institucions amb les quals s’han establert acords de col·laboració s’ha anat ampliant: l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, l’Ajuntament de Carme, Catorze - Cultura Viva, Obrador Edèndum...

Gràcies a la col·laboració d’aquests centres i a l’empenta i l’esforç de les persones que han format part al llarg d’aquests cinc anys de l’Associació, s’han pogut tirar endavant tota una sèrie d’activitats centrades en la llengua catalana, que destaquen tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Pel que fa a les xifres, el total d’accions dutes a terme per l’APLEC fins avui supera les 130, entre les quals cal esmentar 18 cursos, 12 tallers, 9 dictats, 8 seminaris, 6 participacions en el Mercat de Lletres, 5 conferències, 5 presentacions de llibres, 39 articles i 11 relats. Però, més que les xifres globals, segurament el més remarcable és l’estol de professionals i experts que han vingut a Igualada i ens han fet passar magnífiques estones: Carles Capdevila, Albert Jané, Enric Larreula, Josep M. Mestres i Serra, Anna Montserrat, Neus Nogué, Eva Piquer, Pau Vidal, Lluís de Yzaguirre...

I la intenció és continuar treballant, amb il·lusió i ganes de millorar, per superar totes les dificultats, especialment els recursos limitats de què disposa l’Associació; mirar d’engrescar cada vegada més persones i institucions en el nostre projecte per poder fer més pinya entre tots, i seguir posant durant molts més anys el nostre granet de sorra a favor de la llengua catalana, perquè, tal com dèiem fa cinc anys, tot i que s’han fet molts avenços en aquest àmbit, encara hi ha molta feina per fer.