L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

Les novetats normatives de l'any 2016: l'ortografia catalana de l'IEC

01 de July de 2017 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

L’any passat va ser un any carregat de novetats normatives des del punt de vista lingüístic: la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana, juntament amb l’adequació del Diccionari de la llengua catalana a la nova normativa ortogràfica adoptada per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

La Gramàtica de la llengua catalana fou aprovada pel Ple de l’IEC el dia 24 d’octubre de 2016 i va sortir publicada en paper el dia 23 de novembre de 2016; es va exhaurir amb tanta rapidesa que se’n va haver de fer una reimpressió el 16 de febrer de 2017. Hom ha previst que es pugui consultar en línia des del web de l’IEC (segurament, en forma de base de dades) tan aviat com serà possible.

Pel que fa a l’Ortografia catalana, fou aprovada també el dia 24 d’octubre de 2016 i es va penjar provisionalment l’endemà, 25 d’octubre, perquè tothom hi pogués tenir accés immediatament. El dia 8 de maig de 2017 es va penjar al versió definitiva del text i es va poder començar a adquirir la versió en paper a partir del proppassat 7 de juny de 2017. La Secció Filològica de l’IEC va considerar que calia aplegar en una sola obra l’ortografia fundacional, amb les rectificacions que hi va fer el mateix Pompeu Fabra, les introduïdes després de la seva mort i els acords ortogràfics presos per aquesta Secció d’ençà del 1984; també va dur a terme la revisió d’alguns aspectes ortogràfics puntuals que havien estat objecte de qüestionament, i finalment, hi va recollir aspectes ortogràfics que no havien estat codificats en una obra normativa de l’IEC fins ara.

D’altra banda, a partir del dia 6 d’abril de 2017 es va poder consultar el Diccionari de la llengua catalana en línia adequat a la nova normativa ortogràfica. A més d’incorporar-hi els canvis ortogràfics, s’hi han afegit quaranta-sis termes nous i s’hi han fet més de dues-centes altres modificacions, les quals afecten parts diverses de l’article de diccionari (la informació morfològica, la categoria gramatical, la definició, els exemples, etc.). Tots aquests canvis es poden consultar separadament en els documents que hi ha a les adreces

http://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Modificacions%20entrades%20DIEC2.pdf i http://dlc.iec.cat/esmenesAbril2017.pdf.

L’APLEC, fent-se ressò de la transcendència d’aquestes publicacions, va començar a programar, el mateix any 2016, diverses activitats amb vista al coneixement i la difusió de la nova normativa lingüística, que han continuat durant el 2017. Com no podia ésser d’una altra manera, l’anual Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana s’hi ha referit: enguany l’hem dedicat a l’Ortografia catalana i l’any 2018 el dedicarem a la Gramàtica de la llengua catalana.

Durant les tres hores que va durar el seminari sobre la nova ortografia es van descabdellar els canvis ortogràfics més rellevants d’aquesta normativa, especialment els relatius a la grafia dels mots derivats per prefixació, a la grafia dels mots compostos, a la grafia de les locucions i dels sintagmes lliures, a alguns canvis en l’ús de l’accentuació, a l’ús de la dièresi, a l’ús de l’apòstrof i a les contraccions.

Per a l’exposició i el seguiment de tots aquests punts es va fer servir un resum elaborat per Laia Campamà i Josep M. Mestres, del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, que podeu consultar en línia i fins i tot baixar-vos des de l’adreça http://criteria.espais.iec.cat/files/2017/05/VII-Sem-Igualada-Novetats-de-l-Ortografia-cat-20170513.pdf. La gràcia d’aquest resum és que té una estructura pensada per a la docència i per a l’aprenentatge d’aquesta nova ortografia, amb una llista ordenada de les regles que afecten cada fenomen determinat i, a continuació, un recull de totes les excepcions que hi tenen relació.