L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

I Concurs de microrelats eròtics en català

20 de June de 2018
16:47
Lloc: Igualada
Activitat

Bases del concurs

I Concurs de microrelats eròtics en català – Igualada, 2018

L’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), amb la col·laboració de la Llibreria Llegim...? d’Igualada, i amb el suport de la Biblioteca Central d’Igualada i del Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, convoca el I Concurs de microrelats eròtics en català. El concurs està adreçat a qualsevol persona de més de 18 anys.

 

1. Característiques dels microrelats

— El tema principal ha de ser l’erotisme. 

— Han de tenir una extensió màxima de 200 paraules.

— Han d’estar escrits en català.

— Han de ser obres originals i inèdites.

Si s’incompleixen aquestes condicions, el relat quedarà exclòs del concurs.

 

2. Criteris de valoració

A l’hora de valorar els relats, el jurat tindrà en compte els criteris següents:
— L’originalitat.
— La qualitat literària.
— La correcció ortogràfica i gramatical.

 

3. Jurat

El jurat està format per persones vinculades al món de la llengua i la cultura catalana. Coordina el jurat, amb veu però sense vot, Rosa Perelló Vives. Els membres del jurat, així com els seus familiars directes, no poden presentar cap relat al concurs. La decisió del jurat és inapel·lable.

 

4. Termini

El període per presentar els microrelats és del 20 de juny de 2018 al 30 de juliol de 2018. 

 

5. Procediment per concursar

— Els relats s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça aplecrelatserotics@gmail.com.

— Els relats han d’estar signats amb un pseudònim per garantir la neutralitat del jurat. Es demana una adreça de correu electrònic real per contactar amb els participants. La coordinadora no facilitarà aquestes dades al jurat.

— Cada participant pot enviar tan sols un microrelat.

 

6. Premis

S’estableixen dos premis:

— 1r premi, una sessió per a dues persones en un establiment de salut amb tractaments, teràpies o sistemes de relaxació, utilitzant com a base principal l’aigua (spa).

— 2n premi, un llibre de literatura eròtica.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis, i també de declarar algun accèssit.

El lliurament dels premis als guanyadors tindrà lloc en un acte públic dintre del Mercat de Lletres 2018.

 

7. Organització i protecció de dades

— Les bases del concurs de microrelats estaran publicades a www.aplec-igualada.cat durant tot el procés.

— La participació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

— Es farà difusió pública dels relats i els noms dels guanyadors al web i a les xarxes socials de l’APLEC, i als mitjans de comunicació.

— Els finalistes autoritzen l’APLEC perquè els seus noms i cognoms puguin ser publicats al web i a les xarxes socials, i que la seva imatge pugui ser captada durant l’acte de lliurament de premis i publicada a través de qualsevol mitjà d’informació.  

Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalanaca